ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทเครื่องมือการเกษตร

กรรไกรตัดกิ่ง (Scissors cut branches) กรรไกรตัดหญ้า (Grass Scissors) กังหันลมผลิตไฟฟ้า (wind turbine) กับดัก (Trap) ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture Bottle) ขวาน (Axe) เข็มเย็บผ้า (Sewing Needle) คราด (Rake) เครื่องหยอดเมล็ด (JEB) เคียว (sickle) จอบ (Shovel) ช้อนปลูก (Prong) ตะกร้อเก็บผลไม้ (Fruit Picker ) ตู้เขี่ยเชื้อ (Biological Safety Cabinets) ถ้วยน้ำยาง (CUP LATEX) ถุงกระดาษคาร์บอน (carbon paper bag) ถุงเท้า (socks) ถุงมือ (Glove) ที่โกยขยะ (Dustpan) บล็อกพิมพ์ผลไม้ (Fruit Mold) ผ้าคลุมดินกำจัดวัชพืช () แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) มีด (Knife) ไม้กวาด (ิbroom) รถเข็นทำสวน (Garden Carts) ระบบโซล่าเซลล์ใช้ในการเกษตร (Solar Cell System for Agriculture) โรงเรือนสำเร็จรูป (Greenhouse) เลื่อย (Saw) ส้อมปลูก (Cultivator) เสียม (Spade) หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี (Mask) หมวก (Hat) หลอดไฟสำหรับปลูกต้นไม้ (LED Grow Light)