ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทวัสดุขยายพันธุ์พืช

กาบมะพร้าว (Coir) แกลบ (Husk ) ขี้เลื่อย (Sawdust) ขุยมะพร้าว (Coconut flake) ดินปลูกต้นไม้ (Soil ) ใบก้ามปู (Rain tree leaves) เปลือกสน (Pine Bark) พีทมอส (Peat Moss) เพอร์ไลท์ (Perlite) โพลิเมอร์ปลูกต้นไม้ (Polymer for Plant) ฟางข้าว (Straw) รากเฟิร์น (Fern Roots ) เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite) อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ()