ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทภาชนะปลูก

กระถางเซรามิก (Ceramic flowerPot) กระถางดินเผา (Clay flowerpot) กระถางปูน (Cement flowerPot) กระถางพลาสติก (Plastic flowerpot) กระถางไม้ (Wood flowerpot) กระถางใยมะพร้าว (Pot Fiber Coconut) ค้างผัก (Trellising Solution) ถาดเพาะต้นกล้า (Seeding grow tray) ถุงเพาะกล้า (Seedling grow bags) ลวด (Wire ) ลูกตีนเป็ด (Dried Pongpong Fruit) อุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics equipment)