ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทพลาสติก

กระสอบ (Sacks) คอขวดพลาสติก (Plastic bottles) เชือกฟาง (plastic rope) ตระกร้าปุ๋ย (Fertilizer basket) ตะกร้าพลาสติก (plastic basket) ตะแกรงพลาสติก (Plastic gril) ตาข่ายพลาสติก (Plastic mesh) ถังพลาสติก (Plastic bucket) ถุงพลาสติก (Plastic Bag) เทปพันกิ่ง (grafting tape) บล็อกปูหญ้า (turf block) ป้ายชื่อพลาสติก (Plastic flag) แป้นแขวนเห็ด (Hanging Mushroom) พลาสติกคลุมดิน (Plastic cover soil) พลาสติกคลุมแปลง (Plastic cover plot) พลาสติกปูบ่อ (Plastic cover pond) มุ้งกันแมลง (Insect Net) สแลน (Slan)