รายชื่อผลไม้ที่จัดจำหน่าย

กระเจี๊ยบ (Rosella) แก้วมังกร (Dragon fruit) เคพกูสเบอรี่ (Cape Gooseberry) แคนตาลูบ (Cantaloupe) ผลกระท้อน (Santol) ผลกล้วย (Banana) ผลกีวี (kiwifruit) ผลเงาะ (Rambutan) ผลทับทิม (Pomegranate) ผลทุเรียน (durian) ผลน้อยหน่า (Custard apple) ผลบ๊วย (Apricot) ผลฝรั่ง (Guava) ผลพุทรา (Jujube fruit) ผลมะตูม (bael fruit) ผลมะปราง (Plum Mango) ผลมะพร้าว (Coconut fruit) ผลมะม่วง (Mango) ผลมะละกอ (Papaya fruit) ผลมังคุด (Mangosteen fruit) ผลละมุด (Sapodilla fruit) ผลสตรอเบอรี่ (Strawberry fruit) ผลส้ม (Orange fruit) ผลส้มโอ (Pomelo) ผลสับปะรด (Pineapple fruit) ผลเสาวรส (Passion Fruit) มะขาม (Tamarind ) มะไฟ (Rambeh Bambi) มันแกว (Jicama) ระกำ (Salacca) ลองกอง (Long kong) ลำไย (Longan) ลิ้นจี่ (Lychee) ลูกขนุน (Jackfruit) ลูกพลับ (Persimmon) ลูกพลัม (Plum) ลูกพีช (Peach) ลูกมะกอก (Olive) ลูกหยี (Look Hyee) สละ (Zalacca) องุ่น (Grapes) อะโวคาโด (Avocado) อินทผาลัม (Dates fruit) ผลชมพู่ (Rose apple) ผลมะเฟือง (Starfruit) ผลสาลี่ (Chinese pear)
เมนูส่วนล่างของเว็บ