ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทผลไม้

กระเจี๊ยบ (Rosella) แก้วมังกร (Dragon fruit) เคพกูสเบอรี่ (Cape Gooseberry) แคนตาลูบ (Cantaloupe) ต้นกล้ามะขาม แตงโม (Watermelon) ผลกระท้อน (Santol) ผลกล้วย (Banana) ผลกีวี (kiwifruit) ผลเงาะ (Rambutan) ผลทับทิม (Pomegranate) ผลทุเรียน (durian) ผลน้อยหน่า (Custard apple) ผลบ๊วย (Apricot) ผลเปปิโนเมลอน (Pepino Melon) ผลฝรั่ง (Guava) ผลพุทรา (Jujube fruit) ผลมะตูม (bael fruit) ผลมะปราง (Plum Mango) ผลมะพร้าว (Coconut fruit) ผลมะม่วง (Mango) ผลมะละกอ (Papaya fruit) ผลมังคุด (Mangosteen fruit) ผลละมุด (Sapodilla fruit) ผลสตรอเบอรี่ (Strawberry fruit) ผลส้ม (Orange fruit) ผลส้มโอ (Pomelo) ผลสับปะรด (Pineapple fruit) ผลเสาวรส (Passion Fruit) มะขาม (Tamarind ) มะไฟ (Rambeh Bambi) มันแกว (Jicama) เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป (Cantaloupe Seed) เมล็ดพันธุ์แตงไทย (Muskmelon Seed) เมล็ดพันธุ์มะขาม เมล็ดพันธุ์มันแกว (Yam bean Seed) เมล็ดพันธุ์เมล่อน (Melon Seed) ระกำ (Salacca) ลองกอง (Long kong) ลำไย (Longan) ลิ้นจี่ (Lychee) ลูกขนุน (Jackfruit) ลูกพลับ (Persimmon) ลูกพลัม (Plum) ลูกพีช (Peach) ลูกมะกอก (Olive) ลูกหยี (Look Hyee) สละ (Zalacca) องุ่น (Grapes) อะโวคาโด (Avocado) อินทผาลัม (Dates fruit)