ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทไม้เลื้อย

กระเช้าถุงทอง (Rooster Flower) กระไดลิง (kra dai ling) กระเทียมเถา (Garlic Vine) กล้วยหมูสัง (Klgwihmosag) กล้วยอ้ายพอน (Kluai Ai Porn) กันภัยมหิดล (Kan Pai Mahhidol) การเวก (Bhandari) กิ่งพันธุ์กระเช้าถุงทอง (-) กิ่งพันธุ์กระเทียมเถา (-) กิ่งพันธุ์การเวก (-) กิ่งพันธุ์ขจร (-) กิ่งพันธุ์ข้าวสารดอกเล็ก (-) กิ่งพันธุ์เขาวัว (-) กิ่งพันธุ์คัดเค้า (-) กิ่งพันธุ์คุย (-) กิ่งพันธุ์นมตำเลีย (-) กิ่งพันธุ์โนรา (-) กิ่งพันธุ์ผักบุ้งต้น (-) กิ่งพันธุ์มอร์นิ่งกลอรี่ () กิ่งพันธุ์ม่านบาหลี (-) กิ่งพันธุ์สร้อยมณีแดง (-) กิ่งพันธุ์สำมะงา (Garden Quinine) เกล็ดมังกร (Button Orchids) แก้วมุกดา (Perfume flower tree) ไก่แดง (Kai Dang) ไก่ฟ้าพญาลอ (Kai Fa Phaya Law) ไก่ฟ้าใหญ่ (Giant Pelican Flower) ไก่ลาย (Kai laai) ขจร (Cowslip creeper) ข้าวสารดอกเล็ก (Kaow-San-Dok-Lek) เขาวัว (Khao wua) คอนสวรรค์ (Indian Pink) คัดเค้า (Siamese Randia) คิ้วนาง (Cigwnag) คุย (Kui) โคลงเคลง (Malabar melastome) จันดารา (Rose Dipladenia) จันทร์กระจ่างฟ้า (Wild allamanda) จัสมินใบด่าง (Bower vine) ชมนาด (Bread Flower) ช่อรพี (Red Popcorn Vine) ชะลูดช้าง (Madagascar jasmine) ดอกขจร (-) ดอกเถาวัลย์หลง (-) ดอกวิสทีเรีย (Wisteria Flower) ดอกสายน้ำผึ้ง (-) ดอกสายหยุด (-) ดองดึง (Climbing Lily) ดาวประดับ (Rubber Vine) เดฟ (DAVE) แดงทอดยอด (Princess Vine) ไดคอนดร้า (Dichondra) ต้นกระเช้าถุงทอง (-) ต้นกระไดลิง (Kradi ling) ต้นกระเทียมเถา (-) ต้นกล้วยหมูสัง (Kluai Moo Sung) ต้นกล้วยอ้ายพอน (Kluai Ai Porn) ต้นกล้วยอีเห็น (Kluai Ehen) ต้นกล้ากระเช้าถุงทอง (-) ต้นกล้ากระไดลิง (Kradi ling) ต้นกล้ากระเทียมเถา (-) ต้นกล้ากล้วยหมูสัง (-) ต้นกล้ากล้วยอ้ายพอน (-) ต้นกล้ากันภัยมหิดล (-) ต้นกล้าการเวก (-) ต้นกล้าเกล็ดมังกร (-) ต้นกล้าแก้วมุกดา (-) ต้นกล้าไก่แดง (-) ต้นกล้าไก่ฟ้าพญาลอ (-) ต้นกล้าไก่ฟ้าใหญ่ (-) ต้นกล้าไก่ลาย (-) ต้นกล้าขจร (-) ต้นกล้าข้าวสารดอกเล็ก (-) ต้นกล้าเขาวัว (-) ต้นกล้าคอนสวรรค์ (-) ต้นกล้าคัดเค้า (-) ต้นกล้าคิ้วนาง (-) ต้นกล้าคุย (-) ต้นกล้าโคลงเคลง (-) ต้นกล้าจันดารา (-) ต้นกล้าจันทร์กระจ่างฟ้า (-) ต้นกล้าจัสมินใบด่าง (-) ต้นกล้าชมนาด (-) ต้นกล้าช่อรพี (-) ต้นกล้าชะลูดช้าง (-) ต้นกล้าดอกวิสทีเรีย (-) ต้นกล้าดองดึง (-) ต้นกล้าดาวประดับ (-) ต้นกล้าเดฟ (-) ต้นกล้าแดงทอดยอด (-) ต้นกล้าไดคอนดร้า (-) ต้นกล้าต้นปลาทอง (-) ต้นกล้าต้นแพรชมพู (-) ต้นกล้าตีนตั่ง (-) ต้นกล้าตีนตุ๊กแก (-) ต้นกล้าถ้วยทอง (-) ต้นกล้าเถาขยัน (-) ต้นกล้าเถาไฟ (-) ต้นกล้าเถาวัลย์แดง (-) ต้นกล้าเถาวัลย์หลง (-) ต้นกล้านมควายน้อย (-) ต้นกล้านมตำเลีย (-) ต้นกล้าบัลลูนฟลาวเวอร์ (-) ต้นกล้าบานบุรี (-) ต้นกล้าประทัดทอง (-) ต้นกล้าปันหยี (-) ต้นกล้าผักบุ้งต้น (-) ต้นกล้าผักบุ้งทะเล (-) ต้นกล้าพลูฉลุ (-) ต้นกล้าพลูช้าง (-) ต้นกล้าพลูนางฟ้า (-) ต้นกล้าพลูปีกนก (-) ต้นกล้าพวงแก้วกุดั่น (-) ต้นกล้าพวงแก้วมณี (-) ต้นกล้าพวงโกเมน (-) ต้นกล้าพวงคราม (-) ต้นกล้าพวงเงิน (-) ต้นกล้าพวงชมพู (-) ต้นกล้าพวงทองเครือ (-) ต้นกล้าพวงนาค (-) ต้นกล้าพวงประดิษฐ์ (-) ต้นกล้าพวงแสด (-) ต้นกล้าพวงหยก (-) ต้นกล้ามธุรดา (-) ต้นกล้าม่วงมณีรัตน์ (-) ต้นกล้ามอร์นิ่งกลอรี่ (-) ต้นกล้ามะลิฝรั่งเศส (-) ต้นกล้ามะลิวัลย์ (-) ต้นกล้ามะลุลี (-) ต้นกล้ามังกรคาบแก้ว (-) ต้นกล้าม่านบาหลี (-) ต้นกล้ามาลัยทอง (-) ต้นกล้าย่านดาโอ๊ะ (-) ต้นกล้ารสสุคนธ์ (-) ต้นกล้าริปซาลิสสายทับทิม (-) ต้นกล้าลดาวัลย์ (-) ต้นกล้าลิปสติก (-) ต้นกล้าลีกวนยู (-) ต้นกล้าเลดี้มาร์กาเรต (-) ต้นกล้าเล็บมือนาง (-) ต้นกล้าวานิลลา (-) ต้นกล้าศรีมาลา (-) ต้นกล้าสร้อยฟ้า (-) ต้นกล้าสร้อยมณีแดง (-) ต้นกล้าสร้อยสยาม (-) ต้นกล้าสร้อยสุมาลี (-) ต้นกล้าสร้อยอินทนิล (-) ต้นกล้าสวาด (-) ต้นกล้าสะแกวัลย์ (-) ต้นกล้าสายน้ำผึ้ง (-) ต้นกล้าสายหยุด (-) ต้นกล้าส่าเหล้าปัตตานี (-) ต้นกล้าสำมะงา (-) ต้นกล้าสุคนธรส (-) ต้นกล้าเสาวรส (-) ต้นกล้าแสเถา (-) ต้นกล้าหนวดตาแป๊ะ (-) ต้นกล้าหมวกจีน (-) ต้นกล้าหม้อข้าวหม้อแกงลิง (-) ต้นกล้าหิรัญญิการ์ (-) ต้นกล้าเหลืองชัชวาลย์ (-) ต้นกล้าอมรเบิกฟ้า (-) ต้นกล้าออมเงินออมทอง (-) ต้นกล้าอัญชัน (-) ต้นกล้าไอวี่ (-) ต้นกล้าโฮย่า (-) ต้นกันภัยมหิดล (Kan Pai Mahhidol) ต้นการเวก (-) ต้นเกล็ดมังกร (-) ต้นแก้วมุกดา (-) ต้นโกลเด้นริเวอร์ () ต้นไก่แดง (-) ต้นไก่ฟ้าพญาลอ (-) ต้นไก่ฟ้าใหญ่ (-) ต้นไก่ลาย (-) ต้นขจร (-) ต้นข้าวสารดอกเล็ก (-) ต้นเขาวัว (-) ต้นคอนสวรรค์ (-) ต้นคัดเค้า (-) ต้นคิ้วนาง (-) ต้นคุย (-) ต้นเคล็มแม็ททิส (Clematis) ต้นโคลงเคลง (-) ต้นจันดารา (-) ต้นจันทร์กระจ่างฟ้า (-) ต้นจัสมินใบด่าง (-) ต้นชมนาด (-) ต้นช่อรพี (-) ต้นชะลูดช้าง (-) ต้นดอกวิสทีเรีย (-) ต้นดองดึง (-) ต้นดาวประดับ (-) ต้นเดฟ (-) ต้นแดงทอดยอด (-) ต้นแดงเศรษฐี () ต้นไดคอนดร้า (-) ต้นไดโนซอรัส () ต้นต้นปลาทอง (-) ต้นต้นแพรชมพู (-) ต้นตีนตั่ง (-) ต้นตีนตุ๊กแก (-) ต้นถ้วยทอง (-) ต้นเถาขยัน (-) ต้นเถาไฟ (-) ต้นเถาวัลย์แดง (-) ต้นเถาวัลย์หลง (-) ต้นนมควายน้อย (-) ต้นนมตำเลีย (-) ต้นโนรา (-) ต้นบัลลูนฟลาวเวอร์ (-) ต้นบานบุรี (-) ต้นใบระบาท (-) ต้นประกายดาว (-) ต้นประทัดทอง (-) ต้นปลาทอง (Goldfish Plant) ต้นปันหยี (-) ต้นผักบุ้งต้น (-) ต้นผักบุ้งทะเล (-) ต้นพลูงาช้าง (Plu Nga Chang) ต้นพลูฉลุ (-) ต้นพลูช้าง (-) ต้นพลูนางฟ้า (-) ต้นพลูปีกนก (-) ต้นพวงแก้วกุดั่น (-) ต้นพวงแก้วมณี (-) ต้นพวงโกเมน (-) ต้นพวงคราม (-) ต้นพวงเงิน (-) ต้นพวงชมพู (-) ต้นพวงทองเครือ (-) ต้นพวงนาค (-) ต้นพวงประดิษฐ์ (-) ต้นพวงแสด (-) ต้นพวงหยก (-) ต้นแพรชมพู (New Guinea Trumpet Vine) ต้นมธุรดา (-) ต้นม่วงมณีรัตน์ (-) ต้นมอร์นิ่งกลอรี่ (-) ต้นมะลิฝรั่งเศส (-) ต้นมะลิวัลย์ (-) ต้นมะลุลี (-) ต้นมังกรคาบแก้ว (-) ต้นม่านบาหลี (-) ต้นมาลัยทอง (-) ต้นย่านดาโอ๊ะ (-) ต้นย่านเลือด (Yaan Luerd) ต้นรสสุคนธ์ (-) ต้นริปซาลิสสายทับทิม (-) ต้นลดาวัลย์ (-) ต้นลิปสติก (-) ต้นลีกวนยู (-) ต้นเลดี้มาร์กาเรต (-) ต้นเล็บมือนาง (-) ต้นวานิลลา (-) ต้นศรีมาลา (-) ต้นสร้อยฟ้า (-) ต้นสร้อยมณีแดง (-) ต้นสร้อยสยาม (-) ต้นสร้อยสุมาลี (-) ต้นสร้อยอินทนิล (-) ต้นสวาด (-) ต้นสะแกวัลย์ (-) ต้นสายน้ำผึ้ง (-) ต้นสายหยุด (-) ต้นส่าเหล้าปัตตานี (-) ต้นสำมะงา (-) ต้นสุคนธรส (-) ต้นเสาวรส (-) ต้นแสเถา (-) ต้นหนวดตาแป๊ะ (-) ต้นหมวกจีน (-) ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง (-) ต้นหิรัญญิการ์ (-) ต้นเหลืองชัชวาลย์ (-) ต้นอมรเบิกฟ้า (-) ต้นออมเงินออมทอง (-) ต้นออมเพชร (Aom Phetch) ต้นอัญชัน (-) ต้นไอวี่ (-) ต้นโฮย่า (-) ตีนตั่ง (Paper Flower Climber) ตีนตุ๊กแก (Climbing Fig) ถ้วยทอง (Tuay Thong) เถากระไดลิง (Thao Kradi Ling) เถาขยัน (Tao Ka Yhun) เถาไฟ (Tao Fai) เถาวัลย์แดง (Thao wan daeng) เถาวัลย์หลง (Tao Wan luang) นมควายน้อย (Nom khwaai noi) นมตำเลีย (Hoya) เนื้อไม้โนรา () โนรา (Nora) บัลลูนฟลาวเวอร์ (Balloon flower) บานบุรี (Golden Trumpet) ใบกระเช้าถุงทอง (-) ใบย่านดาโอ๊ะ (-) ใบระบาท (Baby Hawaiian Woodrose) ใบสวาด (-) ใบสำมะงา (-) ใบสุคนธรส (Giant Granadilla) ประทัดทอง (Pra Tad Thong) ปันหยี (King Jasmine) ผลเขาวัว (-) ผลคุย (-) ผลสวาด (-) ผลสุคนธรส (-) ผักบุ้งต้น (Phak Bung Ton) ผักบุ้งทะเล (Goat’s Foot Creeper) พลูฉลุ (Window-leaf) พลูช้าง ( Phluu chaang) พลูนางฟ้า (Rex Begonia Vine) พลูปีกนก (Monstera arstenianum) พลูสนิม (Black Gold Philodendron) พวงแก้วกุดั่น (Tropical Clematis ) พวงแก้วมณี (Japanese Clematis) พวงโกเมน (New Guinea Creeper) พวงคราม (Purple Wreath) พวงเงิน (Bleeding Heart) พวงชมพู (Pink Vine) พวงทองเครือ (Siam Vine) พวงนาค (Java Glory Bean) พวงประดิษฐ์ (Lavender Wreath) พวงแสด (Orange trumpet) พวงหยก (Jade vine) พัดบาหลี (Pad Bali) มธุรดา (Chinese trumpet creeper) ม่วงมณีรัตน์ (Purple bigonia) มอร์นิ่งกลอรี่ (Morning Glory vine) มะลิฝรั่งเศส (Spanish Jasmine) มะลิวัลย์ (Maliwan) มะลุลี (Malulee) มังกรคาบแก้ว (Bleeding heart vine) ม่านบาหลี (Man Bali) มาลัยทอง (Nong Nooch Vine) เมล็ดพันธุ์กระเช้าถุงทอง (-) เมล็ดพันธุ์กระเทียมเถา (-) เมล็ดพันธุ์กันภัยมหิดล (-) เมล็ดพันธุ์การเวก (-) เมล็ดพันธุ์ไก่ฟ้าพญาลอ (-) เมล็ดพันธุ์ขจร (-) เมล็ดพันธุ์ข้าวสารดอกเล็ก (-) เมล็ดพันธุ์เขาวัว (-) เมล็ดพันธุ์คอนสวรรค์ (-) เมล็ดพันธุ์คัดเค้า (-) เมล็ดพันธุ์คิ้วนาง (-) เมล็ดพันธุ์คุย (-) เมล็ดพันธุ์ช่อรพี (-) เมล็ดพันธุ์ดอกวิสทีเรีย (-) เมล็ดพันธุ์ดองดึง (-) เมล็ดพันธุ์ไดคอนดร้า (-) เมล็ดพันธุ์เถาไฟ (-) เมล็ดพันธุ์นมควายน้อย (-) เมล็ดพันธุ์บัลลูนฟลาวเวอร์ (-) เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งทะเล (-) เมล็ดพันธุ์พลูนางฟ้า (-) เมล็ดพันธุ์พวงแก้วกุดั่น (-) เมล็ดพันธุ์พวงแก้วมณี (-) เมล็ดพันธุ์พวงคราม (-) เมล็ดพันธุ์พวงชมพู (-) เมล็ดพันธุ์พวงนาค (-) เมล็ดพันธุ์มอร์นิ่งกลอรี่ (-) เมล็ดพันธุ์ริปซาลิสสายทับทิม (-) เมล็ดพันธุ์เลดี้มาร์กาเรต (-) เมล็ดพันธุ์เล็บมือนาง (-) เมล็ดพันธุ์วานิลลา (-) เมล็ดพันธุ์สร้อยมณีแดง (-) เมล็ดพันธุ์สวาด (-) เมล็ดพันธุ์สุคนธรส (-) เมล็ดพันธุ์เสาวรส (-) เมล็ดพันธุ์หิรัญญิการ์ (-) เมล็ดพันธุ์อัญชัน (-) เมล็ดพันธุ์ไอวี่ (-) เมล็ดสร้อยอินทนิล (Blue trumpet vine seed) เมล็ดเสาวรส (-) ย่านดาโอ๊ะ (Golden leaved liana) รสสุคนธ์ (Rose-Su-Kon) ริปซาลิสสายทับทิม (The Red Rhipsalis) ลดาวัลย์ (Bridal Creeper) ลิปสติก (Lipstick Vine) ลีกวนยู (Le Guan You) เลดี้มาร์กาเรต (Lady Margaret) เล็บมือนาง (Rangoon creeper) วานิลลา (Vanilla) ศรีมาลา (Red Passion Flower) สร้อยฟ้า (Sloi Fa) สร้อยมณีแดง (Soi Manee Daeng) สร้อยสยาม (Sroi Siam) สร้อยสุมาลี (Osmanthus) สร้อยอินทนิล (Blue trumpet vine) สวาด (Nucker nut) สะแกวัลย์ (Sa Kae Won) สายน้ำผึ้ง (Woodbine) สายหยุด (Desmos) ส่าเหล้าปัตตานี (Dwarf Ylang-Ylang Shrub) สำมะงา (Garden Quinine) สุคนธรส (Giant Granadilla) เสาวรส (Passionflower) แสเถา (Jacquemontia) หนวดตาแป๊ะ (Medusa Flower) หมวกจีน (Parasol Flower) หม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes) หัวดองดึง (-) หิรัญญิการ์ (Nepal Trumpet) เหลืองชัชวาลย์ (Cat of claw) อมรเบิกฟ้า (Rose dipladenia) อรัญญิการ์ (Glory vine) ออมเงินออมทอง (Albo - virens) อัญชัน (Blue pea) ไอวี่ (Ivy) โฮย่า (Miniature Wax Plant)