ค้นหาสินค้า

สินค้าประเภทงานบริการ

บริการดูแลสวน (Garden Maintenance Service) บริการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช () บริการย้ายต้นไม้ (Trees Migrating) รถรับจ้างส่งต้นไม้ (Car Service) รับจัดสวน (Garden Design) สวนแนวดิ่ง (upside down gardening) สวนแนวตั้ง (Vertical Garden) สวนลอยฟ้า (roof garden)