สวนมะนาวแป้นท้ายไร่

ร้าน/สวน:
สวนมะนาวแป้นท้ายไร่
ร้าน/สวน: สวนมะนาวแป้นท้ายไร่
ที่อยู่: บ้านวังกระทึง ต.เนินปอ อ.สามง่าม พิจิตร
โทรศัพท์: 0875208710
มือถือ:   ติดต่อ: พล พรหมรักษ์
สวนมะนาวแป้นท้ายไร่,Manowpan.com
สวนมะนานวแป้นท้ายไร่ มีกิ่งพันธ์มะนาวแป้นรำไพ, แป้นพวง และ แป้นพิจิตร 1 สายพันธุ์แท้ จำหน่ายในราคาถูก โดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือจะมารับด้วยตัวเองที่สวนเองก็ได้ พร้อมให้คำปรึกษาการปลูกและดูแลรักษามะนาว จากประสบการณ์จริง สำหรับกิ่งพันธุ์จะตอนเท่าที่มีการสั่งจองมาเท่านั้น
สินค้ามาใหม่
โอทั้งหมด