ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: เกษตรยั่งยืน
ที่อยู่ร้าน/สวน: 18/93 หมู่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 035274570
มือถือ: 0849103832  ติดต่อที่: คมสันต์ นักร้อง
สาระ-ข่าวสาร
ไม่มีข้อมูล
เกษตรยั่งยืน,kasetyangyuen

เกษตรยั่งยืน

จำหน่ายชีวภัณฑ์เกษตร จุลีนทรีย์กำจัดโรคและศัตรูพืช สารชีวภาพกำจัดวัชพืช สารอินทรีย์ขับไล่ควบคุมศัตรูพืช สารจับใบ สารเร่งน้ำยางพารา จุลีนทรีย์สำหรับสัตว์ สารฟลาโวนอยด์เข้มข้นฟลาโวน่าเอ็กซ์ตร้า นาโนแคปซูลเอ็กซ์ตร้าสุดยอดสารเสริมพืชชนิดผงใช้แทนปุ็ยเม็ด ฮอร์โมนพืชเข้มข้น ถาดเพาะกล้านาโยน Hevea3 อุปกรณ์อัดฮอร์โมนแอทธิลีนสำหรับเร่งน้ำยางพารา สารชีวภาพฆ่าหญ้า สารชีวภาพป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช
สั่งซื้อและข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.kasetyangyuen.com
Line : kasetyangyuenshop
Facebook: www.facebook.com/kasetyangyuen
วีดีโอคลิป
ไม่มีข้อมูล