ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: jrfarm108
ที่อยู่ร้าน/สวน: จ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์: 053-687-040
มือถือ: 083-731-8751  ติดต่อที่: จักรินทร์ รักษ์สัตยกุล
สาระ-ข่าวสาร
ไม่มีข้อมูล
jrfarm108,jrfarm108

jrfarm108

ประกอบกิจการ สวนไผ่ในฟาร์มเห็ด
จำหน่ายกล้าพันธุ์ไผ่แม่ตะวอ ไผ่ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเหนือกว่า
ให้ผลผลิตเร็ว ทำหน่อนอกฤดูได้ก่อนสายพันธุ์อื่น
พัฒนาพันธุ์จากเมล็ด มั่นใจได้ว่าไม่ออกดอกตายขุย
วีดีโอคลิป
ไม่มีข้อมูล