โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ แม่โจ้การเกษตร

ร้าน/สวน:
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ แม่โจ้การเกษตร
ที่อยู่: 100 หมู่ 5 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.แหลมทอง อ. หนองบุญมาก นครราชสีมา
โทรศัพท์: 081-9665572
มือถือ: 080-9095082  ติดต่อ: นาย ชนินทร์ วงษ์แสง และ นายศรัณย์ภัทร วงษ์แสง
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ แม่โจ้การเกษตร,maejokankasat
ผู้ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ไข่อัดเม็ด

ปุ๋ยอินทรียือัดเม็ดตราทับทิมทอง
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตราน้อยหน่า
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตราปลาช่อนทอง
ปุ๋ยอินทรีย์ัอัดเม็ดตราข้องทอง
สินค้ามาใหม่
โอทั้งหมด