ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ แม่โจ้การเกษตร
ที่อยู่ร้าน/สวน: 100 หมู่ 5 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.แหลมทอง อ. หนองบุญมาก นครราชสีมา
โทรศัพท์: 081-9665572
มือถือ: 080-9095082  ติดต่อที่: นาย ชนินทร์ วงษ์แสง และ นายศรัณย์ภัทร วงษ์แสง
สาระ-ข่าวสาร
ไม่มีข้อมูล
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ แม่โจ้การเกษตร,maejokankasat

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ แม่โจ้การเกษตร

ผู้ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ไข่อัดเม็ด

ปุ๋ยอินทรียือัดเม็ดตราทับทิมทอง
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตราน้อยหน่า
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตราปลาช่อนทอง
ปุ๋ยอินทรีย์ัอัดเม็ดตราข้องทอง
สินค้ามาใหม่
วีดีโอคลิป

จำนวนการชมคลิป = 522