ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: แพกระแสรสินธุ์
ที่อยู่ร้าน/สวน: 66 หมู่.10 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์: 08-9777-4196
มือถือ:   ติดต่อที่: กิติกร
สาระ-ข่าวสาร
ไม่มีข้อมูล
แพกระแสรสินธุ์,kasaesin

แพกระแสรสินธุ์

มีปลาดุกจำหน่ายทุกวัน มีทุกไซส์
เราเป็นผู้เลี้ยงเอง เลี้ยงแบบระบบปิด
เลี้ยงในพื้นที่800ไร่ พร้อมจำหน้าย
สินค้ามาใหม่
วีดีโอคลิป
ไม่มีข้อมูล