ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: สวนพรปวีณ์
ที่อยู่ร้าน/สวน: 128 ม.8 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
โทรศัพท์: 0813779814
มือถือ: 0813779814, 087-5184700  ติดต่อที่: รมย์ชลี อิศรางกูร ณ อยุธยา
สาระ-ข่าวสาร
ไม่มีข้อมูล
สวนพรปวีณ์,Pronpavee Garden

สวนพรปวีณ์

ขายพันธุ์ไม้ไทยโบราณ ไม้ไทยดอกหอมทุกชนิดและไม้หายากทุกชนิด
เช่น พวงหยก พวงโกเมน บานบุรีหอม ม่วงส่าหลี จำปีแดง จำปาอินโด จำปีจิ๋ว จำปียูนาน  ดอนญ่า กาหลงแดง ชมนาด บุญนาค ยี่หุบ มณฑา ส่านชวายอดแดง ส่านขาว พุดแม่ลา ไคล้ย้อย
มหาพรมราชินี มนฑาดอย
วีดีโอคลิป
ไม่มีข้อมูล