ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: ต้นพฤกษา
ที่อยู่ร้าน/สวน: 430 ม.11 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง อุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0949022057
มือถือ: 0949022057  ติดต่อที่: ต้น พฤกษา