สินค้าร้านปาล์มเอง

ร้าน/สวน:
ร้านปาล์มเอง
ร้าน/สวน:
ร้านปาล์มเอง
ที่อยู่: ตลาดต้นไม้ครูหวี กลุ่มเกษตรกรศรีนครเขื่อนขันธ์ ข้างสำนักงานที่ดินพระประแดง สมุทรปราการ
โทรศัพท์: 08-1822-8576
มือถือ: 08-1563-1609  ติดต่อ: วสุ เขียวสอาด