ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: บริษัท บุญธรรมการเกษตร จำกัด
ที่อยู่ร้าน/สวน: 469/4 ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 อุบลราชธานี
โทรศัพท์: 087-2537515
มือถือ: 087-2537515  ติดต่อที่: pradit boontham