ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: ปุ๊งเหน่งการ์เด้นท์&ดีไซน์
ที่อยู่ร้าน/สวน: ตลาดต้นไม้ดงบัง อำเภอเมือง ปราจีนบุรี
โทรศัพท์: 087-0358954
มือถือ: 087-0358954,083-3256433  ติดต่อที่: นายประวิทย์ อุทิศรัมย์
ร้าน/สวน ปุ๊งเหน่งการ์เด้นท์&ดีไซน์
เป็นร้านค้าที่ค้างส่งสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าเป็นเวลานาน
ไม่ได้มีการติดต่อกลับใดๆ ไปยังลูกค้าเพื่อชี้แจงรายละเอียด
และไม่ได้มีการคืนเงินใดๆ แก่ลูกค้า
ดังนั้นจึงถือว่าเป็นร้าน/สวนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ทางเว็บไซต์จึงขอระงับการให้บริการแก่ร้านนี้