ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

ชุมแสงในกรุงเทพมหานคร

ผู้ขายชุมแสง 2 ร้าน/สวนจำนวนชุมแสง 2 รายการ

1

1
รายการ

ต้นชุมแสง

ไนติงเกล

ชุมแสงแดง, แดงน้ำ หรือหมีคำราม Magaritaria indica (Dalzall) Airy Shaw วงศ์Euphorbiaceae อนุวงศ์ (subfam.) Phyllanthoideae เป็นไม้ต้น อาจสูงได้ถึง 25 เมตร ผลัดใบ แล้วออกดอกพร้อมกับแตกใบใหม่ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลแดง เด่นชัด เปลือกแตกเป็นแผ่น ใบเขียวเข้มเป็นมัน ดอกออกเป็นกระจุกปลายยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก (สังเกตที่ปลายผล) ผลค่อนข้างกลม ผลแก่แล้วแตก (dehiscing) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 7-9 มม. พบในป่ากึ่งผลัดใบ (semi deciduous) ป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น อ้างอิง: Flora of Thailand V.8 P.2 p.440-441.

ติดต่อ คณิสร โทร. 0860049814, 0860049814 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

ต้นแสง

สวนเป็นหนึ่งพันธุ์ไม้

ต้นแสงเบอร์80 ขนาด22นิ้ว สูงประมาณ6เมตร

ราคา 180,000.00 บาท ติดต่อ สวนเป็นหนึ่งพันธุ์ไม้ โทร. 0633581349, 0633581349 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที