ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

แก้วเจ้าจอม

ขายต้นแก้วเจ้าจอม ดอกแก้วเจ้าจอมราคาถูก การปลูก วิธีดูแล และการขยายพันธุ์แก้วเจ้าจอม ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะและสรรพคุณ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

แก้วเจ้าจอม

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 65 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
กรุงเทพมหานคร
12
ปราจีนบุรี
2
สระบุรี
1
ชัยนาท
1
ปราจีนบุรี
1
สุพรรณบุรี
1
ชัยนาท
2

แก้วเจ้าจอมในชุมชนสีเขียว

หัวข้อ
โพสเมื่อ
โดย
นางวารี ตุ้มโท
วีระยุทธ บุญสมบัติ
บริษัทนานา การเกษตร จำกัด

แก้วเจ้าจอมในจังหวัด