ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP

เทียนฝรั่ง

ขายต้นเทียนฝรั่ง ดอกเทียนฝรั่งราคาถูก การปลูก วิธีดูแล และการขยายพันธุ์เทียนฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะและสรรพคุณ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

เทียนฝรั่ง

ร้าน/สวนที่จำหน่าย 10 ร้าน

ร้าน/สวน
จังหวัด
จำนวน
อุบลราชธานี
1
เชียงใหม่
3
เชียงราย
1
เชียงราย
1
กรุงเทพมหานคร
6
เชียงใหม่
31
เชียงใหม่
1
เชียงใหม่
4

เทียนฝรั่งในชุมชนสีเขียว

หัวข้อ
โพสเมื่อ
โดย
อรุณวิชญ์ ขวัญชัยสิริสุข
อันดา
กีรติ
ยุวธิดา สิงห์วิชัย

เทียนฝรั่งในจังหวัด