ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: สวนฉิมพลี
ที่อยู่ร้าน/สวน: 104 ม.4 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
โทรศัพท์: 0832009789
มือถือ: 0832009789  ติดต่อที่: นายณัฐพงศ์ ชนะวงษา