ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: ควายทองช็อบบัวใหญ่
ที่อยู่ร้าน/สวน: ถ.ทางหลวง 202 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
โทรศัพท์: 081-8175396
มือถือ: 085-4931380  ติดต่อที่: พีรยศ อามะโส และคุณ รัชนิกุล ก่อเชษฐ์เกียรติ