ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: ภควัตเพื่อนเกษตร
ที่อยู่ร้าน/สวน: 16/2 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ
โทรศัพท์: 023881038
มือถือ: 0841544858  ติดต่อที่: บริษัท ภควัตเพื่อนเกษตร จำกัด

สวนทุเรียนตอนที่ 1/2

สวนทุเรียนตอนที่ 1/2
เทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์ภควัตเพื่อนเกษตร การใช้ไบโอเฟอร์ทิล,ยักษ์เขียว เพื่อเพิ่มผลผลิตในสวนทุเรียน,เงาะ,มังคุดและสวนลำไย ของคุณประสิทธิ์ (จันทบุรี)
 
คำค้นหา สวนทุเรียน,ปุ๋ยทุเรียน,ปุ๋ยกระดูก,การใส่ปุ๋ยทุเรียน,ลำไย
จำนวนผู้ชมคลิป: 579 ครั้ง 


สวนทุเรียนตอนที่ 2/2
เทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์ภควัตเพื่อนเกษตร การใช้ไบโอเฟอร์ทิล,ยักษ์เขียว เพื่อเพิ่มผลผลิตในสวนทุเรียน,เงาะ,มังคุดและสวนลำไย ของคุณประสิทธิ์ (จันทบุรี)
คำค้นหา สวนทุเรียน,ปุ๋ยทุเรียน,ปุ๋ยกระดูก,การใส่ปุ๋ยทุเรียน,ลำไย,เพิ่มผลผลิตทุเรียนลำไย
จำนวนการชมคลิป = 846 


สวนทุเรียนตอนที่ 1/2
เทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์ภควัตเพื่อนเกษตร การใช้ไบโอเฟอร์ทิล,ยักษ์เขียว เพื่อเพิ่มผลผลิตในสวนทุเรียน,เงาะ,มังคุดและสวนลำไย ของคุณประสิทธิ์ (จันทบุรี)
คำค้นหา สวนทุเรียน,ปุ๋ยทุเรียน,ปุ๋ยกระดูก,การใส่ปุ๋ยทุเรียน,ลำไย
จำนวนการชมคลิป = 579 


สวนชมพู่ใช้ไบโอเฟอร์ทิลเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนสารเ่คมีกว่า 50% ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก
สวนชมพู่, ฝรั่ง ที่ใช้ไบโอเฟอร์ทิล เพื่อเพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต ช่วยลดต้นทุนลงได้กว่า 50% ผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพสี เนื้อ ดีขึ้น
คำค้นหา สวนชมพู่,การใส่ปุ๋ยชมพู่,เพิ่มผลผลิตชมพู่
จำนวนการชมคลิป = 582 


เพิ่มผลผลิตในนาข้าว (กาญจนบุรี)กับผลิตภัณฑ์ภควัตเพื่อนเกษตร
นาข้าวกับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 6 ตัน กับยัไบโอเฟอร์ทิล ต้นทุนปุ๋ยลดลงกว่าครึ่ง ดินสภาพดีขึ้น ต้นข้าวแกร่ง เขียวทน แตกกอดี เมล็ดเต็ม เกิน 95%
คำค้นหา ปุ๋ยอินทรีย์,ฮอร์โมนธรรมชาติ,ลดต้นทุนปุ๋ยในนาข้าว,เพิ่มผลผลิตข้าว,ยักษ์เขียว,ข้าวชีวภาพปลอดสารพษ
จำนวนการชมคลิป = 1089 


ข้าวกับการเพิ่มผลผลิตด้วย ยักษ์เขียว
นาข้าว คุณวันเพ็ญ เลือกใช้ยักษ์เขียวและไบโอเฟอร์ทิล เพื่อเพิ่มผลผลิต ช่วยลดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้กว่าครึ่ง สามารถเพิ่มผลผลิตได้เฉลี่ย มากกว่า 100 ถังต่อไร่
คำค้นหา การใส่ปุ๋ยข้าว,ลดต้นทุนปุ๋ยเคมีในนาข้าว,ปุ๋ยอินทรีย์นาข้าว,ปุ๋ยข้าว
จำนวนการชมคลิป = 925 


สวนครูมิตร อ.ท่าใหม่ จันทบุรี ใช้ยักษ์เขียวลดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้กว่า 50%
สวนผลไม้(เงาะ,มังคุด,ลองกอง,ฯลฯ)เมืองจันทฯ ใช้ปุ๋ยยักษ์เขียว และผลิตภัณฑ์ภควัตเพื่อนเกษตร ช่วยลดต้นทุนปุ๋ยและยาลง 50% คุณภาพและปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2549 มาจนถึงปัจจุบัน
คำค้นหา สวนลองกอง,สวนเงาะ,สวนมังคุด,การดูแลสวนลองกองด้วยยักษ์เขียว
จำนวนการชมคลิป = 1267 


เพิ่มผลผลิตในสวนมะนาวกับผลิตภัณฑ์ภควัตเพื่อนเกษตร
สวนมะนาว(อ.บ้านแพ้ว) เลือกใช้ยักษ์เขียวและไบโอเฟอร์ทิล ลดต้นทุนปุ๋ยเคมี 40% เพิ่มผลผลิตกว่าเท่าตัว คุณภาพดี ผลใหญ่ น้ำมาก ผิวมันเงา
คำค้นหา สวนมะนาว,เพิ่มผลผลิตมะนาว,ยักษ์เขียว,ชีวภาพปลอดสารพิษ,ต้นมะนาว
จำนวนการชมคลิป = 859 


กุญแจสู่ความสำเร็จของเกษตรกรโดย ภควัตเพื่อนเกษตร
ภาพถ่ายและวิดีโอ"ความสำเร็จของกษตรกรที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยักษ์เขียว,ไบโอเฟอร์ทิลและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ" โดย บริษัท ภควัตเพื่อนเกษตร จำกัด
คำค้นหา ปุ๋ยคุณภาพ,ฮอร์โมนธรรมชาติ,ลดต้นทุนการเกษตรเพิ่มผลผลิต,ยักษ์เขียว,ชีวภาพปลอดสารพษ
จำนวนการชมคลิป = 965