ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: กว้างเกษตรยนต์
ที่อยู่ร้าน/สวน: 13/4หมู่2ต.แม่สูนอ.ฝาง เชียงใหม่
โทรศัพท์:
มือถือ: 0818823917  ติดต่อที่: บุญกว้าง แซ่ลี้

เครื่องอัดถ่าน

เครื่องอัดถ่าน
เครื่องอัดถ่านชุมชนขนาด1ตัน
 
คำค้นหา เครื่อง บด แกลบ ตัด แทง สับ ทลาย ปาล์ม ปาล ปา ปาล์ าล์ม
จำนวนผู้ชมคลิป: 1958 ครั้ง 

จำนวนการชมคลิป = 36

จำนวนการชมคลิป = 25

จำนวนการชมคลิป = 1958

จำนวนการชมคลิป = 1684