ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: กว้างเกษตรยนต์
ที่อยู่ร้าน/สวน: 13/4หมู่2ต.แม่สูนอ.ฝาง เชียงใหม่
โทรศัพท์:
มือถือ: 0818823917  ติดต่อที่: บุญกว้าง แซ่ลี้

เครื่องอัดถ่าน

เครื่องอัดถ่าน
เครื่องอัดถ่านชุมชนขนาด1ตัน
 
คำค้นหา เครื่อง บด แกลบ ตัด แทง สับ ทลาย ปาล์ม ปาล ปา ปาล์ าล์ม
จำนวนผู้ชมคลิป: 1944 ครั้ง 


อัดแกลบ
อัดแกลบแท่ง
คำค้นหา อัด
จำนวนการชมคลิป = 31 


เครื่องอัดแกลบ
อัดแท่งแกลบทำเป็นแท่งเชื้อเพลิง เป็นการเพิ่มมูลค่าเศาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถอัดฟาง เปลือกถั่ว กากถั่วกากปาล์ม
คำค้นหา แกลบ อัด แท่ง กาก ขี้เลื่อย
จำนวนการชมคลิป = 25 


เครื่องอัดถ่าน
เครื่องอัดถ่านชุมชนขนาด1ตัน
คำค้นหา เครื่อง บด แกลบ ตัด แทง สับ ทลาย ปาล์ม ปาล ปา ปาล์ าล์ม
จำนวนการชมคลิป = 1944 


เครื่องบดแกลบ
ตัวทดลอง
คำค้นหา เครื่อง บด แกลบ ตัด แทง สับ ทลาย ปาล์ม ปาล ปา ปาล์ าล์ม
จำนวนการชมคลิป = 1674