ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: ร้านพลชัยเกษตรชีวภาพ
ที่อยู่ร้าน/สวน: สนามหลวง 2 โซนต้นไม้+อุปกรณ์ โซน 2 ซอย 6 กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 08-4536-6554(AIS),08-4659-2499(DTAC)
มือถือ: 08-4536-6554(AIS),08-4659-2499(DTAC)  ติดต่อที่: เกษตรรอบบ้าน

ขวดหยด ขวดหยดน้ำ

ขวดหยด ขวดหยดน้ำ
ขวดหยด – ขวดหยดน้ำ สิทธิบัตรเลขที่ 6079 กรมทรัพย์สินทางปัญญา อุปกรณ์ให้ น้ำ-ปุ๋ย แก่ต้นไม้ ระบบหยด ประหยัดน้ำให้ความชุ่มชื้นได้ต่อเนื่อง สามารถปรับความเร็วของหยดน้ำและควบคุมการหยดได้อย่างสม่ำเสมอ ใช้งานง่าย แขวนตามกิ่งไม้ หรือตั้งบริเวณโคนต้นไม้ หรือประยุกต์ใช้ให้น้ำสัตว์เลี้ยง การใช้งาน 1. เติมน้ำใส่ขวด 2. ดูดน้ำจากปลายสายยางหรือใช้เข็มฉีดยาเติมน้ำ เพื่อให้น้ำเริ่มหยด 3. ปรับความเร็วของหยดน้ำที่ปลายสายยาง ปลายสาย สูง-น้ำหยดช้า,ต่ำ-น้ำหยดเร็ว ( น้ำหยด 20 หยด/นาที น้ำ 1 ลิตร จะหยดหมดภายในเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ) ร้านพลชัยเกษตรชีวภาพ : POLCHAIBIOAGRI ตลาดธนบุรี-สนามหลวง 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. (ระหว่างพุทธมณฑล สาย 3 และ สาย 4) โซนต้นไม้+อุปกรณ์ โซน 2 ซอย 6 Tel. 08-4536-6554 E-mail : POLCHAIBIOAGRI@GMAIL.COM
 
คำค้นหา ขวดหยด ขวดหยดน้ำ น้ำหยด หยดน้ำ เกษตร ต้นไม้
จำนวนผู้ชมคลิป: 2694 ครั้ง 


ขวดหยด ขวดหยดน้ำ
ขวดหยด – ขวดหยดน้ำ สิทธิบัตรเลขที่ 6079 กรมทรัพย์สินทางปัญญา อุปกรณ์ให้ น้ำ-ปุ๋ย แก่ต้นไม้ ระบบหยด ประหยัดน้ำให้ความชุ่มชื้นได้ต่อเนื่อง สามารถปรับความเร็วของหยดน้ำและควบคุมการหยดได้อย่างสม่ำเสมอ ใช้งานง่าย แขวนตามกิ่งไม้ หรือตั้งบริเวณโคนต้นไม้ หรือประยุกต์ใช้ให้น้ำสัตว์เลี้ยง การใช้งาน 1. เติมน้ำใส่ขวด 2. ดูดน้ำจากปลายสายยางหรือใช้เข็มฉีดยาเติมน้ำ เพื่อให้น้ำเริ่มหยด 3. ปรับความเร็วของหยดน้ำที่ปลายสายยาง ปลายสาย สูง-น้ำหยดช้า,ต่ำ-น้ำหยดเร็ว ( น้ำหยด 20 หยด/นาที น้ำ 1 ลิตร จะหยดหมดภายในเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ) ร้านพลชัยเกษตรชีวภาพ : POLCHAIBIOAGRI ตลาดธนบุรี-สนามหลวง 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. (ระหว่างพุทธมณฑล สาย 3 และ สาย 4) โซนต้นไม้+อุปกรณ์ โซน 2 ซอย 6 Tel. 08-4536-6554 E-mail : POLCHAIBIOAGRI@GMAIL.COM
คำค้นหา ขวดหยด ขวดหยดน้ำ น้ำหยด หยดน้ำ เกษตร ต้นไม้
จำนวนการชมคลิป = 2694 


เครื่องห่อผลไม้ สบายแพค
เครื่องห่อผลไม้ สบายแพค เลขที่สิทธิบัตร 6078 กรมทรัพย์สินทางปัญญา การห่อผลไม้เป็นหนึ่งในวิธีป้องกันโรคและแมลงทำลายผลไม้ เครื่องมือห่อผลไม้ สบายแพค ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์การเกษตร ใช้เป็นเครื่องมือห่อผลไม้ ที่อยู่บนต้นสูง ใช้งานง่าย นำหนักเบาประมาณ 230 กรัม (ไม่รวมแขนต่อเพิ่มความสูง) ลักษณะเฉพาะ 1. สามารถปรับมุมและทิศทาง โดยปรับแนวนอนได้ 8 มุม และปรับแนวตั้งได้ 5 มุม ให้สอดคล้องกัน เพื่อความสะดวกในการห่อผลไม้ 2. กรอบใส่ถุงห่อผลไม้เปิดโล่ง สามารถห่อผลไม้ได้หลายลักษณะ ทั้งผลกลม ผลยาวและเป็นพวง การใช้งาน 1. ต่อแขน ต่อเชือกกระตุก เพิ่มตามความสูงที่ต้องการ 2. ปรับมุมแนวตั้ง แนวนอน ให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมกับผลไม้ที่ต้องการห่อ 3. นำหนังยาง คล้องที่กรอบใส่ถุงห่อผลไม้ วางเหนือขาเตะหนังยาง 4. นำถุงห่อผลไม้ใส่ในกรอบ ผายปากถุงออกเล็กน้อยหุ้มขอบของกรอบวงกลม 5. นำเครื่องห่อผลไม้ส่งขึ้นไปสวมผลไม้บนต้น กระตุกเชือก เพื่อกระดกขาเตะหนังยางให้หลุดรัดปาก ถุงห่อผลไม้ได้เรียบร้อย
คำค้นหา เครื่องห่อผลไม้ อุปกรณ์ห่อผลไม้ ห่อผลไม้ เกษตร ต้นไม้ ผลไม้
จำนวนการชมคลิป = 1316