ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
กลุ่มสินค้า
ศูนย์กลางซื้อขายสินค้าเกษตร ราคาข้าว อาหารสัตว์ ผ้าไหมทอมือ ปลาน้ำจืด ไก่พันธุ์เนื้อ และเป็ดเนื้อ
พริก (Chilli)
มะเขือเทศ (Tomato)
มะเขือ (Solanum)
ผักสลัด (Lettuce)
ฟักทอง (Pumpkin)
ผักกาด (Lettuce)
เห็ด (Mushroom)
แตงกวา (Cucumber)
ผักบุ้ง (Swamp Morning Glory)
ต้นอ่อนทานตะวัน (Sunflower Sprouts)
ผลมะนาว (Lemon)
คะน้า (Chinese Kale)
กระเทียม (Garlic )
หน่อไม้ (Bamboo shoot)
กระชาย (Krachai)
หอม (Onion)
ตะไคร้ (Lemon grass )
ขมิ้น (Turmeric)
จิงจูฉ่าย (SAGEBRUSH)
กระเจี๊ยบ (Rosella)
ผลมะม่วง (Mango)
อะโวคาโด (Avocado)
ผลกล้วย (Banana)
ผลเสาวรส (Passion Fruit)
แก้วมังกร (Dragon fruit)
ผลมะพร้าว (Coconut fruit)
ผลสตรอเบอรี่ (Strawberry fruit)
ลำไย (Longan)
ลูกพลัม (Plum)
ลูกพลับ (Persimmon)
แคนตาลูบ (Cantaloupe)
มะขาม (Tamarind )
ผลมะละกอ (Papaya fruit)
ผลมะตูม (bael fruit)
ผลส้มโอ (Pomelo)
ผลฝรั่ง (Guava)
ผลส้ม (Orange fruit)
ผลสับปะรด (Pineapple fruit)
วัว (Cow milk)
แพะ (Goat milk)
สินค้าแนะนำ
ข้าว (Rice)
ข้าวโพด (Corn)
อ้อย (Cane)
ถั่วเขียว (Green beans)
มันสำปะหลัง (Cassava)
เครื่องเทศ (spices)
เม็ดบัวตากแห้ง (Dried lotus seed)
ถั่วเหลือง (Soy beans)
แมคคาเดเมีย ()
ถั่วลิสง (Peanut)
มันเทศ (Sweet potato)
งา (Sesame)
ชา (Tea)
ถั่วแดง (Red Bean)
กระจับ (Water chestnut)
ถั่วขาว (Navy bean)
ยางพารา (Rubber)
ถั่วดํา (Vigna mungo)
เผือก (Taro)
อาหารสัตว์ (Feed animal)
ไก่ (Chicken)
อุปกรณ์ปศุสัตว์ (Livestock Equipment)
กุ้ง (Shrimp)
กระต่าย (Rabbit)
ปลาทะเล (Sea fish)
ปลาน้ำจืด (Freshwater fish)
ยาสัตว์ (Livestock Medicine)
แมลง (Insect)
วัว (Cow)
ไข่ (Egg)
เป็ด (Duck)
หอย (Shell)
ปู (Crab)
กบ (Frog)
หมู (Pig)
ห่าน (Goose)
ปลาหมึก (Octopus)
สินค้าแนะนำ
ดอกกล้วยไม้ (Orchid flower)
ดอกบัว (Lotus flower)
ดอกอัญชัน (Blue Pea Flower)
บานไม่รู้โรย (Globe amaranth flower)
ดอกมัม (Mum flower)
ดอกกุหลาบ (Rose flower)
ดอกแกลดิโอลัส (Gladiolus flower)
ดอกเบญจมาศ (Chrysanthemum flower)
ใบเตย (Screw pine leaves)
ดอกมะลิ (Jusmine flower)
ใบฟิโล (Philodendron Leaves)
ดอกดาวเรือง (Marigold flower)
ใบซานาดู (Xannadue Leaves)
ใบตอง (Banana leaves)
ใบบัว (lotus leaves)
ใบพลู (Plu Leaves)
ทิวลิป (Tulip flower)
ใบทางหมาก (MacArthur of palm Leaves)
ใบหมากผู้หมากเมีย (Yellow Palm Leaves)
สินค้าแนะนำ