ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
กลุ่มสินค้า
ศูนย์กลางซื้อขายสินค้าเกษตร ราคาข้าว อาหารสัตว์ ผ้าไหมทอมือ ปลาน้ำจืด ไก่พันธุ์เนื้อ และเป็ดเนื้อ
พริก (Chilli)
มะเขือเทศ (Tomato)
มะเขือ (Solanum)
ผักสลัด (Lettuce)
ฟักทอง (Pumpkin)
ผักกาด (Lettuce)
เห็ด (Mushroom)
แตงกวา (Cucumber)
ผักบุ้ง (Swamp Morning Glory)
ต้นอ่อนทานตะวัน (Sunflower Sprouts)
คะน้า (Chinese Kale)
ผลมะนาว (Lemon)
กระเทียม (Garlic )
หน่อไม้ (Bamboo shoot)
กระชาย (Krachai)
หอม (Onion)
ขมิ้น (Turmeric)
ตะไคร้ (Lemon grass )
จิงจูฉ่าย (SAGEBRUSH)
สินค้าแนะนำ
กระเจี๊ยบ (Rosella)
อินทผาลัม (Dates fruit)
ผลมะม่วง (Mango)
อะโวคาโด (Avocado)
ผลสตรอเบอรี่ (Strawberry fruit)
ผลกล้วย (Banana)
แก้วมังกร (Dragon fruit)
ผลมะพร้าว (Coconut fruit)
ผลเสาวรส (Passion Fruit)
ลำไย (Longan)
ลูกพลัม (Plum)
มะขาม (Tamarind )
ลูกพลับ (Persimmon)
แคนตาลูบ (Cantaloupe)
ผลมะละกอ (Papaya fruit)
ผลส้ม (Orange fruit)
ผลมังคุด (Mangosteen fruit)
ผลสับปะรด (Pineapple fruit)
ลูกขนุน (Jackfruit)
วัว (Cow milk)
แพะ (Goat milk)
สินค้าแนะนำ
ข้าว (Rice)
ข้าวโพด (Corn)
อ้อย (Cane)
ถั่วเขียว (Green beans)
มันสำปะหลัง (Cassava)
เครื่องเทศ (spices)
เม็ดบัวตากแห้ง (Dried lotus seed)
ถั่วลิสง (Peanut)
ถั่วเหลือง (Soy beans)
แมคคาเดเมีย ()
มันเทศ (Sweet potato)
งา (Sesame)
ถั่วแดง (Red Bean)
ชา (Tea)
กระจับ (Water chestnut)
ยางพารา (Rubber)
ถั่วขาว (Navy bean)
ถั่วดํา (Vigna mungo)
เผือก (Taro)
อาหารสัตว์ (Feed animal)
ไก่ (Chicken)
อุปกรณ์ปศุสัตว์ (Livestock Equipment)
กุ้ง (Shrimp)
กระต่าย (Rabbit)
ปลาทะเล (Sea fish)
ปลาน้ำจืด (Freshwater fish)
ยาสัตว์ (Livestock Medicine)
แมลง (Insect)
วัว (Cow)
ไข่ (Egg)
เป็ด (Duck)
หอย (Shell)
ปู (Crab)
กบ (Frog)
หมู (Pig)
ห่าน (Goose)
ปลาหมึก (Octopus)
สินค้าแนะนำ
ดอกกล้วยไม้ (Orchid flower)
ดอกบัว (Lotus flower)
ดอกอัญชัน (Blue Pea Flower)
บานไม่รู้โรย (Globe amaranth flower)
ดอกมัม (Mum flower)
ดอกกุหลาบ (Rose flower)
ดอกแกลดิโอลัส (Gladiolus flower)
ดอกเบญจมาศ (Chrysanthemum flower)
ใบเตย (Screw pine leaves)
ดอกมะลิ (Jusmine flower)
ใบฟิโล (Philodendron Leaves)
ดอกดาวเรือง (Marigold flower)
ใบซานาดู (Xannadue Leaves)
ใบตอง (Banana leaves)
ใบบัว (lotus leaves)
ใบพลู (Plu Leaves)
ทิวลิป (Tulip flower)
ใบทางหมาก (MacArthur of palm Leaves)
ใบหมากผู้หมากเมีย (Yellow Palm Leaves)
สินค้าแนะนำ