# โพสเมื่อ 26 เมษายน 2556 10:37
[แจ้งลบ]
 ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ จัดอบรม   
   
หลักสูตร "การเลี้ยงมดแดงอย่างมืออาชีพฯ"   
   
ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556
   
   
โดย รศ.ดร.เดชา  วิวัฒน์วิทยา
   
   
เนื้อหาการอบรม   
- ความรู้เกี่ยวกับมดแดงที่ต้องรู้ทุกแง่มุม   
- 12 ขั้นตอน การเลี้ยงมดแดงอย่างยั่งยืน   
- ผลิตอย่างไรให้ได้ไข่มดเยอะที่สุด   
- การเพาะเลี้ยงแม่พันธุ์มดแดง   
- การเลี้ยงมดแดงอย่างเป็นระบบ   
   
พิเศษ....   
รอบนี้รอบเดียว แถมอีกเรื่องการเลี้ยงหนอนไม้ไผ่หรือรถด่วน   
   
เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ โดยเสียค่าลงทะเบียน 1500 บาท/คน   
   
ที่มา : คณะวนศาสตร์ มก.
กรอกรายละเอียดที่ต้องการโพส
รายละเอียด:
ชื่อ-สกุล:
อีเมล: