Hoya sp. Mini kentiana ไม้นิ้ว

ร้าน/สวน:
suansuayhoya
ที่อยู่: 84/2 ม.2 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม ราชบุรี
โทรศัพท์: 081-665-7073
มือถือ:   ติดต่อ: ศมณชนก
Hoya sp. Mini kentiana ไม้นิ้ว,โฮยาโพธาราม โฮยาไม้นิ้ว โฮยาไม้รุ่น โฮยาใส่กระถาง ขายส่งโฮยา โฮยาพร้อมส่ง โฮยาห้อยหน้าบ้าน,โฮย่า
รหัสสินค้า:
153276
ชื่อสินค้า:
Hoya sp. Mini kentiana ไม้นิ้ว
ราคา:
20.00
สนใจติดต่อ:
คุณศมณชนก
โทรศัพท์:
081-665-7073
หรือคลิกที่

Hoya sp. Mini kentiana ไม้นิ้ว

Hoya sp. Mini kentiana โฮยา เอส พี มินิ เคนเทียน่า
โฮย่า เพิ่มเติมในร้านนี้
04 มกราคม 2556 07:58
Hoya oblongata
HeaVen Hoya
นครสวรรค์
โฮย่ารักแม่
สวนศุภฤกษ์
นนทบุรี
เข็มขาว (26)
การ์เด้นเซ็นเตอร์นิมิตรใหม่
กรุงเทพมหานคร
โฮย่ามะลิป่า
ขจี
กรุงเทพมหานคร
ไอวี่ด่าง
สวนจ่าวัน
พะเยา
โฮย่าหัวใจ (ชำแล้วรออกราก)
ฟาร์มโฮย่า
เชียงใหม่