มะม่วงโชคอนัน

ร้าน/สวน:
ชูเกียรติปาล์มประดับ
ที่อยู่: 3หมู่8 ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี
โทรศัพท์: 0898136340
มือถือ: 089-8136340  ติดต่อ: ชูเกียรติ ธนะฤกษ์
ผู้ให้การสนับสนุน
มะม่วงโชคอนัน,มะม่างโชคอนัน,มะม่วงมัน,มะม่วง,มะม่วง
รหัสสินค้า:
205592
ชื่อสินค้า:
มะม่วงโชคอนัน
ราคา:
50.00
สนใจติดต่อ:
คุณชูเกียรติ ธนะฤกษ์
โทรศัพท์:
0898136340
หรือคลิกที่

มะม่วงโชคอนัน

ประเทศไทยปลูกมะม่วงมานาน และมีพันธุ์ปลูกมากกว่า 100 พันธุ์ มะม่วงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทยได้ดี ปลูกได้เกือบทั้งประเทศ จึงเป็นไม้ผลที่มีผู้นิยมปลูกและรับประทานมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย แต่การเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม ต้องคำนึงถึง
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม
•ควรเป็นพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 10-300 เมตร
•ปลูกได้ทั้งพื้นที่ดอนและที่ลุ่ม น้ำไม่ท่วมขัง
•พื้นที่มีความลาดเอียงไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์
•มีการคมนาคมและการขนส่งสะดวก
ลักษณะดิน
•ดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วมปนทราย มีการระบายน้ำได้ดี
•มีความเป็นกรดปานกลางถึงด่างเล็กน้อยประมาณ 5.5-7.5 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมะม่วงมีความสามารถ ในการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ดีในสภาพความเป็นกรด – ด่าง ของดินที่ค่อนข้างจะกว้าง
สภาพภูมิอากาศ
•อุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 20-34 องศาเซลเซียส
•ต้องการช่วงแล้งก่อนการออกดอกประมาณ 2 เดือน และอุณหภูมิต่ำประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องกันประมาณ 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับพันธุ์
•มะม่วงบางพันธุ์ ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ำเพื่อกระตุ้นการสร้างตาดอก เช่นพันธุ์ที่มีนิสัยการออกดอกทะวาย
•ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 700-1500 มิลลิเมตรต่อปี และการตกของฝนกระจายตัว สม่ำเสมอในฤดูฝน
แหล่งน้ำ
•ควรมีแหล่งน้ำที่สะอาด
•ไม่มีสารที่เป็นพิษปนเปื้อน
•น้ำมีความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมประมาณ 6.0-7.5
•ต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในระยะพัฒนาผล

สนใจติดต่อ ชูเกียรติ 0898136340
คำสำคัญ: มะม่วงมัน
03 พฤษภาคม 2557 11:56
มะม่วง
ประจวบพันธ์ไม้
ปราจีนบุรี
มะม่วงเข่งสูง1.5-2เมตร
พิทักษ์พฤกษา
เชียงใหม่
มะม่วงโชคอนันต์
สวนกาญจนาพันธุ์ไม้
สุโขทัย
มะม่วงมันแดง จักรพรรดิ
เศกสันต์พันธุ์ไม้
นครปฐม
มะม่วงน้ำดอกไม้ไต้หวัน
สวนมะม่วงลุงมวล
เชียงใหม่