ต้นพยอม

NanaGarden | Share FB ..
ที่อยู่: ตำบลชะอม สระบุรี
โทรศัพท์: 0867002365
มือถือ: ติดต่อ: กิตติพงศ์ อุดมพร
ผู้ให้การสนับสนุน
ต้นพยอม,พยอม,พยอม
รหัสสินค้า:
137448
ชื่อสินค้า:
ต้นพยอม
ราคา:
25,000.00
สนใจติดต่อ:
คุณกิตติพงศ์ อุดมพร
โทรศัพท์:
0867002365
หรือคลิกที่

ต้นพยอม

ต้นพยอม20นิ้ว
คำสำคัญ: White - Meranti, ขะยอม,พยอมทอง,ภูริง,เชียงเชี่ยว,กะยอม,แคน,Shorea talura,Common fishtail palm, พยอม
พยอมด่าง
สวนคุณชายเอม
เชียงใหม่
ต้นพยอม
พรรณยากรณ์ พันธ์ไม้
ปราจีนบุรี
ต้นพยอม
น้องไอซ์พันธุ์ไม้
ปราจีนบุรี
ต้นพยอม
เปี๊ยกพันธุ์ไม้
ปราจีนบุรี
ต้นพยอม
ร้านจุดไต้ตำตอ
ปทุมธานี