ค้นหา
จังหวัด
อำเภอ
ผลลัพธ์
ราคา 150.00 บาท

ร้าน/สวน: เพชรพันธุ์ไม้

มะม่วงกิมหงษ์(เขียวสามรส) (รหัส 199084)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะม่วง (Mango Tree)

โทร. 081-3639087, 081-1706519

มะม่วงพันธุ์กิมหงษ์ (เขียวสามรส) มีต้นกำเนิดถิ่นฐานเดิมมาจากประเทศไต้หวัน ได้นำเข้ามาในเมื่องไทยประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ลักษณะต้นสุงขนาดกลาง 10-20 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ ๆ เวียนสลับกานอย่าหนา...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

มะม่วงผิงกั่วเหวิน(ไข่มุกแดง,แอ๊ปเปิ้ล) มะม่วงชนิดนี้ เกิดจากการผสมเกสรโดยธรรมชาติด้วยแมลงระหว่าง มะม่วงเออร์วิน กับ มะม่วงเคียสแดง จากประเทศไต้หวัน เมื่อนำเอาเมล็ดที่ได้จากต้นพันธุ์ทั้ง 2 ต้น ไปปลูกจนติดผลแล้วคัดพันธุ์ดีที่สุดออกมาเป็...
มะม่วงหงเซียงหยา (งาช้างแดง) มะม่วงงาช้างแดง มีถิ่นกำเนิด จากประเทศไต้หวัน นิยมปลูกเพื่อเก็บผลรับประทานและเก็บผลขายเป็นสินค้าทั่วไปใน ประเทศจีน ประเทศอียิปต์ และ ประเทศไต้หวัน มาช้านานแล้ว ซึ่ง “มะม่วงงาช้างแดง” มีข้อเด่นคือ...
มะม่วงพันธุ์หงส์หลง(มังกรแดง) “มะม่วงหงส์หลง” มีถิ่นกำเนิดจากประเทศไต้หวัน มะม่วงหงส์หลง ก็เช่นกัน มีชื่อเรียกเฉพาะ 2 ชื่อ คือชื่อภาษาจีนว่า “มะม่วงหงส์หลง” และชื่อภาษาอังกฤษที่นิยมเรียกกันในประเทศไต้หวันคือ “เรด ดรากอน ...
มะม่วงยู่เหวิน หรือ แดงจักพรรดิ์ มะม่วงพันธุ์ยู่เหวิน (Yu-wen) เป็นมะม่วงลูกผสม ปลูกในไต้หวันมานานประมาณ 20 ปี ไต้หวันซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้นำในการปรับปรุงพันธุ์พืชผักผลไม้ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์พืชมาเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่องจนเก...
ราคา 50.00 บาท

ร้าน/สวน: บ้านเกิดพันธุ์ไม้

มะม่วงเขีวเสวย (รหัส 197255)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะม่วง (Mango Tree)

โทร. 0869397170, 0869397170

จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวเสวย กิ่งทาบ ความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

มะม่วงหนองแซง จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะม่วงหนองแซง กิ่งทาบ ความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร...
มะม่วงโชคอนันต์ จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะม่วงโชคอนันต์ กิ่งทาบ ความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร...
มะม่วงเขียวใหญ่ จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวใหญ่ กิ่งทาบ ความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร...
มะม่วงเพชรบ้านลาด จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะม่วงเพชรบ้านลาด กิ่งทาบ ความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร...
ราคา ไม่ระบุ บาท

ร้าน/สวน: ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้

มะม่วงโชคอนันต์ (รหัส 209041)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะม่วง (Mango Tree)

โทร. 086-5537819, 087-0769501

มะม่วงโชคอนันต์ สามารถระบุขนาดลำต้นและตวามสูงได้ พร้อมส่งและปลูก...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

มะม่วงมันขุนศรี มะม่วงมันขุนศรี สามารถระบุความสูงและขนาดลำต้นได้ จัดส่งพร้อมปลูก ...
ราคา ไม่ระบุ บาท

ร้าน/สวน: บ้านมะม่วง

หงไคเท่อ (รหัส 199355)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะม่วง (Mango Tree)

โทร. 0817843965, 0861972635

มะม่วงหงไคเท่อ(เคียทท์แดง)...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

มะม่วงฉ่วยเถา(กลิ่นลูกท้อ) มะม่วงฉ่วยเถา(กลิ่นลูกท้อ) ผลขนาดกลางค่อนข้างยาว ผลสีเหลืองส่วนหัวมีสีส้มปนแดง...
มะม่วงงาช้างแดง มะม่วงงาช้างแดง...
มะม่วงมะพร้าวปากีสถาน มะม่วงมะพร้าวปากีสถาน(Pakistan Coconut Mango)ผลใหญ่ไล่เลี่ยกับมะม่วง จากสวนลุงเล็ก(เสน่ห์ ลมสถิตย์ จ.นนทบุรี จตุจักรโครงการ17...
กุ้ยเฟยกับอ้ายเหวิน เปรียบเทียบขนาดระหว่างมะม่วงกุ้ยเฟยกับมะม่วงอ้ายเหวิน(เออร์วิน)ผลเล็ก...
ราคา ไม่ระบุ บาท

ร้าน/สวน: ปรีชาการเกษตร

มะม่วงเขียวเสวย (รหัส 199666)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะม่วง (Mango Tree)

โทร. 0818594733, 0818594733

เป็นมะม่วงที่ทำเอง มีทั้งไม้ถุงเเละเข่ง ขนาดต้น 1-3 เมตร ติดต่อสอบถามราคาได้ที่ tel. 081-859-4733 ราคาเป็นกันเอง...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

มะม่วงทุกสายพันธุ์ มะม่วงทุกพันธุ์ -เป็นมะม่วงที่ทำเอง -ราคาตามขนาดต้น ติดต่อสอบถามราคาได้ที่ tel. 081-859-4733...
มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงน้าดอกไม้ มีทั้งเป็นถุงเเละเข่ง ราคาถูกสุง 1-3 เมตร เป็นต้นมะม่วงที่ทำเองราคายอมเยา ติดต่อสอบถามราคาได้ที่ tel. 081-859-4733...
ราคา 55.00 บาท

ร้าน/สวน: นานาพันธุ์ไม้

มะม่วงแก้ว (รหัส 200486)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะม่วง (Mango Tree)

โทร. , 080-828-2250

55 บาท จร้า...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ราคา ไม่ระบุ บาท

ร้าน/สวน: เจ๊แดง พันธุ์ไม้ ๒

กระโดน 23" (No.01) ฟอร์มลีลา (รหัส 216201)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->กระโดน (Tummy-wood)

โทร. 0847813344, 0847813344

จำหน่าย กระโดน 23" ฟอร์มลีลา โทร 0847813344...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

กระโดน 25" (No.01) จำหน่าย ต้น กระโดน หน้า 25" ติดต่อ 0847813344 สวนเจ๊แดงพันธุ์ไม้...
ราคา 120.00 บาท

ร้าน/สวน: สวนแสงเพชร

มะม่วงน้ำดอกไม้ (รหัส 204716)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->มะม่วง (Mango Tree)

โทร. 082-885-2500, 082-885-2500

มะม่วงน้ำดอกไม้ ราคา 120 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง) ราคาเปลี่ยนแปลงตามขนาดและความสูงกรุณาโทรสอบถาม...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

มะม่วงโชคอนันต์ ขายกิ่งพันธุ์มะม่วงโชคอนันต์ ราคาตามขนาด กรุณาโทรสอบถาม...
มะม่วงเบา มะม่วงเบา ราคา 120 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง) ราคาเปลี่ยนแปลงตามขนาดและความสูงกรุณาโทรสอบถาม...
มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงเขียวเสวย ราคา 120 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง) ราคาเปลี่ยนแปลงตามขนาดและความสูงกรุณาโทรสอบถาม...
ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ ขายส่งกรุณาโทรสอบถาม (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง) ขายปลีกต้นละ 90 บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง) หมายเหตุ ราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความสูงของต้นกล้า...
ราคา ไม่ระบุ บาท

ร้าน/สวน: เชียงใหม่เฟรชการ์เด้น

มะม่วงมหาชนก (รหัส 224061)

ผลไม้->มะม่วง (Mango)

โทร. 088-309-8118, 088-309-8118

มะม่วงมหาชนกคัดพิเศษ เกรด A คุณภาพส่งออก...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

มะม่วงมหาชนก มะม่วงมหาชนก เกรด(A) คัดพิเศษ คุณภาพส่งออก...
มะม่วงมหาชนก มะม่วงมหาชนก เกรด(A) คัดพิเศษ คุณภาพส่งออก...
มะม่วงมหาชนก มะม่วงมหาชนก เกรด(A) คัดพิเศษ คุณภาพส่งออก...
มะม่วงมหาชนก มะม่วงมหาชนกคัดพิเศษ เกรด A คุณภาพส่งออก...
ราคา ไม่ระบุ บาท

ร้าน/สวน: จ๋า พันธุ์ไม้

กระโดน (รหัส 204064)

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น->กระโดน (Tummy-wood)

โทร. 086-101-7339, 086-101-7339

จำหน่าย ไม้ขุดล้อม ตามความต้องการ เช่น กระโดน ราชพฤกษ์ (คูน), แคนา, ลีลาวดี, กันเกรา, จิกน้ำ, ชุมแสง, กระโดน, อินทนิล, กระพี้จั่น, ปีบขาว, คูณ, กร่าง, ตีนเป็ด, หว้า , น้ำเต้า, ตีนเป็ด, แสงจันทร์, อินจ...

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ต้นมะม่วง จำหน่าย ไม้ขุดล้อม ตามความต้องการ เช่น ราชพฤกษ์ (คูน), แคนา, ลีลาวดี, กันเกรา, จิกน้ำ, ชุมแสง, กระโดน, อินทนิล, กระพี้จั่น, ปีบขาว, คูณ, กร่าง, ตีนเป็ด, หว้า , น้ำเต้า, ตีนเป็ด, แสงจันทร์, อินจัน, พย...

Back Page 14/19 Next
สินค้ากรีนโซน
ฟักทองบัทเตอร์นัท - Waltham Butternaut Squash ฟักทอง บัทเตอร์นัท - Waltham Butternaut Squash เมล็ดพันธุ์นำเข้าจาก : USA จำนวนที่มี 20 ชุด บรร...
มะนาวนิ้วมือ - Australian Finger Lime มะนาวนิ้วมือ - Australian Finger Lime (คละสี) เมล็ดพันธุ์นำเข้าจาก : Australian จำนวนที่มี 200...
ไคโตซาน MT สารสกัดธรรมชาติจากเปลือกกุ้งผ่านกรรมวิธีย่อย ไคโตซาน ออกเป็นท่อนสั้นๆ สามารถซึมซาบเข้าเนื้อเยื่อพืชรวดเร็ว กระตุ้นพืช ให้สร้างภูมิคุ้มกันทำ...
พริกพิโรธร้อยครก - Phi-Rot Pepper พริกพิโรธร้อยครก - Phi-Rot Pepper ระดับความเผ็ด : 532,000 SHU. เมล็ดพันธุ์นำเข้าจาก : Thai จำนวนที่มี 65 ชุด ...