ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
กลุ่มสินค้า
ขายอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน วัสดุจัดสวน อุปกรณ์ให้น้ำ รดน้ำอัตโนมัติ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์
ตุ๊กตาแต่งสวน (Dolls garden )
กระถาง (Pot decoration)
แผ่นหินทราย (Silica plate)
แผ่นทางเดิน (Garden Block)
โคมไฟ (Lamp)
เก้าอี้สนาม (field chair)
น้ำพุ (Fountain)
ดอกไม้ประดิษฐ์ (Artificial flowers)
โต๊ะสนาม (Table)
งานไม้ (Carpentry)
หินประดับสวน (Stone)
น้ำล้น (Water overflow)
ไม้ระแนง (Lath)
น้ำตก (Waterfall)
แจกัน (Vase)
ต้นไม้ประดิษฐ์ (Artificial trees)
ม่านน้ำ (Water curtain)
ศาลา (Pavilion)
อ่าง (Basin)
สินค้าแนะนำ
กระถางปูน (Cement flowerPot)
กระถางพลาสติก (Plastic flowerpot)
กระถางดินเผา (Clay flowerpot)
อุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics equipment)
กระถางเซรามิก (Ceramic flowerPot)
ถาดเพาะต้นกล้า (Seeding grow tray)
ลวด (Wire )
กระถางไม้ (Wood flowerpot)
ถุงเพาะกล้า (Seedling grow bags)
ค้างผัก (Trellising Solution)
มีด (Knife)
กรรไกรตัดกิ่ง (Scissors cut branches)
หมวก (Hat)
ถุงมือ (Glove)
เลื่อย (Saw)
จอบ (Shovel)
โรงเรือนสำเร็จรูป (Greenhouse)
เสียม (Spade)
ถ้วยน้ำยาง (CUP LATEX)
กับดัก (Trap)
ระบบโซล่าเซลล์ใช้ในการเกษตร (Solar Cell System for Agriculture)
คราด (Rake)
ช้อนปลูก (Prong)
กรรไกรตัดหญ้า (Grass Scissors)
ถุงเท้า (socks)
เครื่องหยอดเมล็ด (JEB)
เคียว (sickle)
หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี (Mask)
กังหันลมผลิตไฟฟ้า (wind turbine)
สินค้าแนะนำ
ตาข่ายพลาสติก (Plastic mesh)
กระสอบ (Sacks)
ถุงพลาสติก (Plastic Bag)
ถังพลาสติก (Plastic bucket)
สแลน (Slan)
พลาสติกปูบ่อ (Plastic cover pond)
พลาสติกคลุมแปลง (Plastic cover plot)
ป้ายชื่อพลาสติก (Plastic flag)
ตะแกรงพลาสติก (Plastic gril)
พลาสติกคลุมดิน (Plastic cover soil)
เทปพันกิ่ง (grafting tape)
ขวดพลาสติก (Plastic bottles)
ตระกร้าปุ๋ย (Fertilizer basket)
ปั๊มน้ำ (Pump)
สปริงเกอร์ (Springer)
น้ำหยด (Water drip)
ท่อ (Pipe)
สายยาง (Hoses)
เครื่องตั้งเวลารดน้ำ (watertimer)
บัวรดน้ำต้นไม้ (watering can)
ก็อกน้ำ (Faucets )
เครื่องพ่นหมอก (Fog Machine)
ดินปลูกต้นไม้ (Soil )
กาบมะพร้าว (Coir)
ขุยมะพร้าว (Coconut flake)
แกลบ (Husk )
ฟางข้าว (Straw)
ขี้เลื่อย (Sawdust)
รากเฟิร์น (Fern Roots )
ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic fertilizer)
ฮอร์โมนพืช (Plant hormones)
ปุ๋ยเคมี (Chemical fertilizers)
สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide)
ยาฆ่าแมลง (Insecticides )
ไส้เดือนดิน (Earthworm soil)
สมุนไพรไล่แมลง (Herbal smudge)
ยาฆ่าหญ้า (Herbicide)
วัคซีนป้องกันศัตรูพืช (Vaccine pests)
ถ่านแก๊สบ่มผลไม้ ()
เครื่องตัดหญ้า (Mower)
เครื่องพ่นยา (Sprayer)
เครื่องยนต์อเนกประสงค์ (General Engine)
เครื่องปั่นไฟ (Electric Generator)
รถไถนา (Plower)
เตานึ่งก้อนเห็ด (autoclave)
เลื่อยยนต์ (Saw Robot )
เครื่องย่อย (Grinding Machine)
เครื่องสีข้าว (Milling Machine)
แทรคเตอร์ (Tractor)
เครื่องเกี่ยวข้าว (Reaper)
เครื่องรีดยาง (Rubber presser)
เครื่องผสม (Mix Machine)
เครื่องผลิตปุ๋ย (Fertilizer Machine)
เครื่องอัด (Press Machine)
เครื่องชั่ง (Scale)
เครื่องอบแห้ง (Drying Machine)
รถดำนา (transplanter)
เครื่องโรยข้าว (Sprinkler Rice)
เครื่องวัดค่า pH (PH meter)
เครื่องวัดค่าสารอาหาร (Nutrients meter)
เครื่องวัดความชื้น (Moisture meter)
เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometers )
เครื่องวัดความเข้มแสง (Light intensity meter)
เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)
อุปกรณ์ส่องสว่าง (Lighting)
แบตเตอรี่ (Battery)
เชือก (Rope)
อวน (Gin)
รองเท้าบู๊ท (Boots)
เบ็ดตกปลา (Fishing hook)
อุปกรณ์เติมอากาศในน้ำ ()
ลูกตะกั่ว (Bullet)
กระชอน (sieve)
สินค้าแนะนำ