ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: พีพี การ์เด้น
ที่อยู่ร้าน/สวน: 93 หมู่ 16 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
โทรศัพท์: 037-205302
มือถือ: 089-0969830 , 089-0944430  ติดต่อที่: ธวัชชัย พิมพ์จันทร์

มะยงชิด

มะยงชิด,ขายต้นมะยงชิด(มะปราง) ต้นกล้าพันธุ์ไม้ ต้นไม้ขาย ต้นไม้ราคาถูก กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี นครนายก,มะปราง
รหัสสินค้า:
127141
ชื่อสินค้า:
มะยงชิด
ราคา:
ไม่ระบุ
สนใจติดต่อ:
คุณธวัชชัย พิมพ์จันทร์
โทรศัพท์:
037-205302
หรือคลิกที่

มะยงชิดวิธีการปลูก
การปลูก
โดยธรรมชาติมะยงชิดไม่ชอบสภาพชื้นแฉะน้ำท่วมขัง ถ้าเป็นที่ต่ำควรยกร่อง เพื่อระบาย น้ำ ส่วนที่มีกรดด่าง ดินเหนียวหรือมีกรวดมีหินมากจนเกินไป
ควรต้องปรับปรุงดินก่อน เพื่อให้ เกิดสภาพความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกต้นมะยงชิด มะปรางหวาน
1.ควรจัดระยะการปลูกแต่ละต้นห่างกัน 7x7 เมตรอย่างน้อย
2.ขุดหลุมลึก 50 ซม.กว้าง 50 ซม. ยาว 50 ซม.
3.เตรียมปุ๋ยคอก (แกลบดิบอาจเป็นเชื้อรา)
4.นำสิ่งที่เตรียมผสมให้เข้ากันกับดินที่ขุดในหลุมและไม่แนะนำให้ใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกใหม่
5.นำกิ่งพันธุ์ลงปลูกโดยแกะถุงพลาสติกออก ระวังอย่างให้ดินในถุงแตก กลบดินเท่ากับ รอยดินในถุงเดิม(การติดถุงพลาสติกให้ตัดก้นถุงเป็นรูปวงกลม
กลบดินพอหลอม ๆ แล้วดึง ถุงพลาสติกออก)
6.ปักไม้ค้ำยันกันลมโยกต้น (อย่าปักใกล้โคนต้น) และอย่าลืมแกะพลาสติกตรงที่พันรอย ทาบออกด้วย
7.ถ้าปลูกในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนจัด ให้หาหญ้าแห้งคลุมโคนต้น และจัดทำร่มเงา พรางแสงแดดให้ต้นไม้ด้วย
8.ไม่แนะนำปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่นใด เพื่อต้องการร่มเงาไว้ใกล้ๆ หรือถ้าจะปลูกต้นกล้วย ปลูกได้แต่ควรห่างจากต้นมะยงชิด ประมาณ 1-2 เมตร
9.รดน้ำให้เปียกโชก

การดูแลรักษา

ให้น้ำ 3 วันให้น้ำหนึ่งครั้ง ในช่วงปลูกใหม่ สองปีแรก
ใส่ปุ๋ย ต้องเข้าใจว่าอัตราการใช้ปุ๋ยของพืชจากดินนั้นมากกว่า ดินสร้างปุ๋ยขึ้นมาใหม่ เราจึง ต้องเพิ่มปุ๋ยลงในดินเพื่อ พืชจะได้ มีปุ๋ยใช้อย่างเพียงพอ
1.ใส่ปุ๋ยทุก 6 เดือน (นับจากวันปลูก) แนะนำให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพในปีแรก ส่วนปุ๋ยทางใบฉีดเมื่อออกใบอ่อนเท่านั้น
2.ทุกครั้งที่ใส่ หรือฉีดพ่นปุ๋ยต้องให้น้ำในจำนวนมาก
3.การใส่ปุ๋ยทางดินควรใส่ตรงแนวรัศมีทรงพุ่มเข้าหาลำต้น (อย่าใส่ที่โคนต้น)
4.เพื่อป้องกันการสูญเสียเปล่าและต้นไม้ได้รับประโยชน์จากปุ๋ยได้อย่างเต็มที่ ควรยกร่องขนนาดเล็ก ๆ ตรงแนวรัศมีทรงพุ่ม เป็นวงกลมล้อมรอบต้น ปุ๋ยจะไม่ไหลหนี
ไปไหน เมื่อฝนตก
ให้คะแนนสินค้านี้ ได้รับโหวต 0 คะแนน xxxx

มะปราง เพิ่มเติมในร้านนี้

คำค้นหา
Plum Mango Tree Bouea macrophylla สตา ปราง Marian Plum ขายต้นมะยงชิด มะปราง ต้นกล้าพันธุ์ไม้ ต้นไม้ขาย ต้นไม้ราคาถูก กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี นครนายก
คลิกเพื่ออ่านคำเตือน คำแนะนำ และหมายเลขบัญชีอันตราย
มะปราง จากร้าน/สวนอื่น
มะปราง มะยงชิด
โชคพันธุ์ไม้ ปราจีนบุรี
มะยงชิด(Plum Mango Tree)
พิมผกา พันธุ์ไม้ เชียงใหม่
มะยงชิด
พรรณพนา นนทบุรี
มะยงชิด มะปราง
ไม้ หิน ดิน กับ สวน สุพรรณบุรี
มะยงชิด
ประกายไม้ไทย นครนายก
มะยงชิดสูง 1.5 เมตร
พิทักษ์พฤกษา เชียงใหม่
มะยงชิดทูลเกล้าไม้ล้อม
สวนศิรินทราพันธุ์ไม้ ปราจีนบุรี
มะยงชิด
เพชรพันธุ์ไม้ ปทุมธานี