ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวนที่จำหน่าย
ร้าน/สวน: ชูเกียรติปาล์มประดับ
ที่อยู่ร้าน/สวน: 3หมู่8 ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี
โทรศัพท์: 0898136340
มือถือ: 089-8136340  ติดต่อที่: ชูเกียรติ ธนะฤกษ์

มะม่วงโชคอนัน

มะม่วงโชคอนัน,มะม่างโชคอนัน,มะม่วงมัน,มะม่วง,มะม่วง
รหัสสินค้า:
205592
ชื่อสินค้า:
มะม่วงโชคอนัน
ราคา:
50.00
สนใจติดต่อ:
คุณชูเกียรติ ธนะฤกษ์
โทรศัพท์:
0898136340
หรือคลิกที่

มะม่วงโชคอนันประเทศไทยปลูกมะม่วงมานาน และมีพันธุ์ปลูกมากกว่า 100 พันธุ์ มะม่วงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทยได้ดี ปลูกได้เกือบทั้งประเทศ จึงเป็นไม้ผลที่มีผู้นิยมปลูกและรับประทานมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย แต่การเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม ต้องคำนึงถึง
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม
•ควรเป็นพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 10-300 เมตร
•ปลูกได้ทั้งพื้นที่ดอนและที่ลุ่ม น้ำไม่ท่วมขัง
•พื้นที่มีความลาดเอียงไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์
•มีการคมนาคมและการขนส่งสะดวก
ลักษณะดิน
•ดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วมปนทราย มีการระบายน้ำได้ดี
•มีความเป็นกรดปานกลางถึงด่างเล็กน้อยประมาณ 5.5-7.5 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมะม่วงมีความสามารถ ในการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ดีในสภาพความเป็นกรด – ด่าง ของดินที่ค่อนข้างจะกว้าง
สภาพภูมิอากาศ
•อุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 20-34 องศาเซลเซียส
•ต้องการช่วงแล้งก่อนการออกดอกประมาณ 2 เดือน และอุณหภูมิต่ำประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องกันประมาณ 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับพันธุ์
มะม่วงบางพันธุ์ ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ำเพื่อกระตุ้นการสร้างตาดอก เช่นพันธุ์ที่มีนิสัยการออกดอกทะวาย
•ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 700-1500 มิลลิเมตรต่อปี และการตกของฝนกระจายตัว สม่ำเสมอในฤดูฝน
แหล่งน้ำ
•ควรมีแหล่งน้ำที่สะอาด
•ไม่มีสารที่เป็นพิษปนเปื้อน
•น้ำมีความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมประมาณ 6.0-7.5
•ต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในระยะพัฒนาผล

สนใจติดต่อ ชูเกียรติ 0898136340ให้คะแนนสินค้านี้ ได้รับโหวต 0 คะแนน xxxx

มะม่วง เพิ่มเติมในร้านนี้

คำค้นหา
Mango Tree Mangifera indica มะม่วงบ้าน มะม่วงสวน โคก ช๊อก ช้อก โตร้ก เปา สะเคาะ ส่าเคาะส่า สะวาย หมักโม่ง มั่งก้วย มะม่างโชคอนัน มะม่วงมัน มะม่วง
คลิกเพื่ออ่านคำเตือน คำแนะนำ และหมายเลขบัญชีอันตราย
มะม่วง จากร้าน/สวนอื่น
มะม่วง
โชคพันธุ์ไม้ ปราจีนบุรี
มะม่วง
สวนไผ่ทอง นครนายก
มะม่วงแดงจักรพรรดิ
วรากรไม้มงคล แพร่
มะม่วงอาทู
สวนสิริมาพันธุ์ไม้ นครนายก
มะม่วงโชคอนันต์
ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้ นครปฐม
มะม่วงแก้วขมิ้น
สวนศิรินทราพันธุ์ไม้ ปราจีนบุรี
มะม่วงอาร์ทูอีทู
ประทีปพันธุ์ไม้(อ.ปากช่อง) นครราชสีมา
ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้
สวนไม้ล้อมชะอม สระบุรี